Woordjes > Woordenlijsten > Veilig leren lezen - leerlijn Maan

Decodeerbare woorden bij Veilig Leren Lezen, kim-versie, leerlijn maan

Verrijking bij Maan

De woordenlijsten op deze pagina horen bij de leerlijn Maan.

Klankzuivere verrijking

Deze website heeft ook een pagina met woordenlijsten voor verrijking van de leerlijn Maan. Het gaat om woorden met de letters van de leerlijn Maan, maar met een moeilijkere structuur (bijv. MMKM i.p.v. MKM). De woorden zijn klankzuiver en bevatten geen onbekende letters, en kunnen daarom uitstekend worden toegepast voor differentiatie binnen de klassikale instructieles.

Geen raket

In de kim-versie leren leerlingen alle letters in de structureerwoorden. Elk structureerwoord bevat altijd maar één nieuwe letter. De leerlingen komen dus geen letters meer tegen die niet behandeld worden. Daarom zijn er in de kim-versie geen raketmaterialen meer.

Extra letters

Wil je woordenlijsten maken met extra letters die sommige leerlingen kennen? Gebruik dan één van de woordenlijstgeneratoren.

Als je de hyperlinks op deze pagina volgt, krijg je steeds een woordenlijst. Deze woorden kunnen gebruikt worden om te oefenen met leren lezen. Er is steeds precies aangegeven wat voor woorden op een woordenlijst voorkomen. De woorden bovenaan iedere lijst zullen voor kinderen bekender zijn dan de woorden onderaan de lijst.

Veilig leren lezen

De woordenlijsten op deze pagina zijn gebaseerd op de opbouw van de methode Veilig Leren Lezen, kim-versie. Dit betekent niet dat al deze woorden aan bod komen, maar dat ze met de aangeboden letters en spellingscategorieën van de betreffende leerkern te lezen moeten zijn.

VLL kern start: ik - kim - sim

Woorden met de letters i k m s. MKM (kim) en KM (ik, is).
woorden met letters van kern start

VLL kern 1: kip - aap - raak - rem - vis

Woorden met de letters i k m s p aa r e v. MKM (vis, vaas) en KM (aap, en).
woorden met letters van kern 1

VLL kern 2: maan - pet - meet - been - boot

Woorden met de letters i k m s p aa r e v n t ee b oo. MKM (teen, boom), KM (aap) en MK (mee).
woorden met nieuwe letters van kern 2
woorden eindigend op eer of oor
alle woorden van kern 1 t/m 2

VLL kern 3: doos - doek - zee - ijs - haar

Woorden met de letters i k m s p aa r e v n t ee b oo d oe z ij h. MKM, KM en MK.
In zinnen en teksten komt tevens het woord de voor, en persoonsvormen eindigend op medeklinker + t. Deze woorden worden echter niet los of in rijtjes geoefend.
woorden met nieuwe letters van kern 3
zelfstandige naamwoorden met nieuwe letters van kern 3, met lidwoord
alle woorden van kern 1 t/m 3
alle zelfstandige naamwoorden kern van 1 t/m 3, met lidwoord

VLL kern 4: wip - zon - zak - bus - jas

Woorden met de letters i k m s p aa r e v n t ee b oo d oe z ij h w o a u j (MKM, KM, MK).
In zinnen en teksten tevens het woord de voor, en persoonsvormen eindigend op medeklinker + t. Deze woorden worden echter niet los of in rijtjes geoefend.
woorden met nieuwe letters van kern 4
zelfstandige naamwoorden met nieuwe letters van kern 4, met lidwoord
alle woorden kern 1 t/m 4
alle zelfstandige naamwoorden kern 1 t/m 4, met lidwoord
persoonsvormen op medeklinker + t, met letters t/m kern 4, met persoonlijk voornaamwoord

Op zoek naar rijmwoorden?

Bij het bekijken van de woordenlijst kun je onder het kopje Volgorde kiezen voor op rijm. Als je dit kiest dan staan woorden die op elkaar rijmen bij elkaar. Zo kun je heel snel rijmwoorden vinden.

VLL kern 5: jeuk - ziek - lijm - hout - vuur

Woorden met de letters i k m s p aa r e v n t ee b oo d oe z ij h w o a u j eu ie l ou uu (MKM, KM, MK).
In zinnen en teksten komt het woord de voor, en persoonsvormen eindigend op medeklinker + t. Deze woorden worden echter niet los of in rijtjes geoefend.
woorden met nieuwe letters van kern 5
zelfstandige naamwoorden met nieuwe letters van kern 5, met lidwoord
woorden op -eer, -oor of -eur
alle woorden kern 1 t/m 5
alle zelfstandige naamwoorden kern 1 t/m 5, met lidwoord
persoonsvormen op medeklinker + t, met letters t/m kern 5, met persoonlijk voornaamwoord

VLL kern 6: mug - saus - muis - duif - geit

Woorden met de letters i k m s p aa r e v n t ee b oo d oe z ij h w o a u j eu ie l ou uu g ui au f ei.
In zinnen en teksten komt de woorden de, je, me, ze, we, te voor, en persoonsvormen eindigend op medeklinker + t. Deze woorden worden echter niet los of in rijtjes geoefend.
woorden met nieuwe letters van kern 6
zelfstandige naamwoorden met nieuwe letters van kern 6, met lidwoord
alle woorden kern 1 t/m 6
alle zelfstandige naamwoorden kern 1 t/m 6, met lidwoord
persoonsvormen op medeklinker + t, met letters t/m kern 6, met persoonlijk voornaamwoord

VLL kern 7

De MKM-woorden zijn nu bekend. Vanaf nu kunnen ook hoofdletters voorkomen. Nieuwe moeilijkheden zijn:
woorden van één lettergreep met twee medeklinkers achter elkaar (MKMM- of MMKM-woorden)
woorden met de combinatie ng
woorden die beginnen met sch
samenstellingen van twee lettergrepen (MKM-MKM)
alle woorden met nieuwe stof van kern 7
alle zelfstandige naamwoorden met nieuwe stof van kern 7, met lidwoord
alle woorden kern 1 t/m 7
alle zelfstandige naamwoorden kern 1 t/m 7, met lidwoord

VLL kern 8

woorden van één lettergreep die beginnen en eindigen met twee medeklinkers (MMKMM-woorden)
woorden van één lettergreep die eindigen of -b of -d
woorden van één lettergreep met nk of ch
woorden van één lettergreep met schr
verkleinwoorden van twee lettergrepen
woorden van één lettergreep die eindigen met een open klinker
alle woorden met nieuwe stof van kern 8
alle zelfstandige naamwoorden met nieuwe stof van kern 8, met lidwoord
alle woorden kern 1 t/m 8
alle zelfstandige naamwoorden kern 1 t/m 8, met lidwoord

VLL kern 9

samenstellingen van woorden met twee medeklinkers achter elkaar(bijv. MKM-MMKM)
woorden van één lettergreep die beginnen of eindigen met drie medeklinkers (MMMKM- en MKMMM-woorden)
woorden van één lettergreep die eindigen of -aai, -ooi, -oei
woorden van twee lettergrepen zonder open lettergreep of dubbele medeklinker
woorden van twee lettergrepen met dubbele medeklinker
woorden van twee lettergrepen met voorvoegsel be-, ge-, ver-
alle woorden met nieuwe stof van kern 9
alle zelfstandige naamwoorden met nieuwe stof van kern 9, met lidwoord
alle woorden kern 1 t/m 9
alle zelfstandige naamwoorden kern 1 t/m 9, met lidwoord

VLL kern 10

woorden van één lettergreep die eindigen op eeuw, ieuw of uw
woorden van één lettergreep die eindigen op 4 medeklinkers (MKMMMM-woorden)
woorden van twee lettergrepen met een open lettergreep
woorden van één lettergreep met een bekende leesmoeilijkheid in het midden (ooi, aai, oei, ng, nk, cht)
woorden met twee lettergrepen met een bekende leesmoeilijkheid in het midden (ooi, aai, oei, ng, nk, cht, uw, eeuw, ieuw in het midden
alle woorden met nieuwe stof van kern 10
alle zelfstandige naamwoorden met nieuwe stof van kern 10, met lidwoord
alle woorden kern 1 t/m 10
alle zelfstandige naamwoorden kern 1 t/m 10, met lidwoord

VLL kern 11

woorden van twee lettergrepen die eindigen op -ig, -lijk
woorden van twee lettergrepen die eindigen op -ing
woorden van twee lettergrepen die beginnen met on- en ont- (op deze woordenlijst komt ook het voorvoegsel er- voor; dit wordt niet behandeld in VLL)
alle woorden met nieuwe stof van kern 11
alle zelfstandige naamwoorden met nieuwe stof van kern 11, met lidwoord
alle woorden kern 1 t/m 11
alle zelfstandige naamwoorden kern 1 t/m 11, met lidwoord

In kern 11 komen ook woorden van drie lettergrepen aan bod. Hier zijn geen woordenlijsten voor beschikbaar op deze site.

Herhaling woorden van twee lettergrepen

open en gesloten lettergrepen door elkaar
alle klankgroepen (open, gesloten, tweetekenklank, medeklinker) + woorden met leesmoeilijkheden zoals ng, ch, aai in het midden
woorden met voorvoegsels

Nieuwe woorden van twee lettergrepen

Deze categorieën woorden ben ik niet tegengekomen in de handleiding en heb ik dus niet in de woordenlijsten van de kernen verwerkt:
woorden met klemtoon op de tweede lettergreep, maar geen voorvoegsel
woorden van twee lettergrepen met een lange klinker aan het eind
samenstellingen van woorden met moeilijke medeklinkerclusters (moeilijker dan kern 9)
samenstellingen met een d die klinkt als /t/ in het midden

Andere materialen