Woordjes > Gereedschap

Gereedschap

Woordenlijstgeneratoren

Maak zelf woordenlijsten bij elke mogelijke leesmethode met het onderstaande gereedschap:

Eén lettergreep (standaard)

Kies de complexiteit van je woorden (MKM, MKMM, MKMM) en kies welke letters wel en niet mee doen.

Eén lettergreep (medeklinkerclusters)

Kies met welke clusters het woord mag beginnen of eindigen, bijv: sp, st, str. Zo kun je woordenlijsten maken waarin specifieke medeklinkerclusters geoefend worden. Ook kun je afdwingen dat bepaalde moeilijkheden (sch, -d etc) in alle woorden voorkomen.

Samenstellingen van twee lettergrepen

Een samenstelling is een woord dat is samengesteld uit twee losse woorden. Denk aan woorden als: zeehond, voetbal, nadruk. Bij de spelling gedragen deze woorden zich als twee losse woorden. In samenstellingen van twee lettergrepen kan geen schwa (stomme e) voorkomen. Soms kan het lijken alsof de eerste lettergreep open is terwijl dat niet zo is (opeens, erop), of andersom (nadruk).
In deze generator kan de complexiteit (medeklinkerclusters) ingesteld worden en kunnen niet-klankzuivere moeilijkheden toegestaan of zelfs afgedwongen worden.

Woorden van twee lettergrepen met klemtoon op de eerste lettergreep

De meeste woorden van twee lettergrepen hebben de klemtoon op de eerste lettergreep. Denk aan woorden als: vlinder, otter, tijger, apen. In deze woorden kunnen open lettergrepen en medeklinkerverdubbeling voorkomen. In de tweede lettergreep kan een schwa (stomme e) voorkomen, of het achtervoegsel -ig of -lijk.

Woorden van twee lettergrepen met klemtoon op de tweede lettergreep

Hieronder vallen worden met de voorvoegsels be-, ge- en ver-, maar ook andere woorden met klemtoon op de tweede lettergreep, zoals: precies, elkaar, patat. De onbeklemtoonde open e kan zowel lang als stom zijn (helaas vs precies). De onbeklemtoonde open a wordt vaak kort uitgesproken (banaan, patat).