Woordjes > Woordenlijsten > Lijn 3

Decodeerbare woorden bij Lijn 3

1 ster en 2 sterren

Lijn 3 maakt onderscheid tussen de niveaus ‘1 ster’ en ‘2 sterren’ (basisniveau). Beide niveaus hebben dezelfde leerdoelen, maar bereiken die leerdoelen met een iets andere aanpak. De woordenlijsten op deze pagina passen bij beide niveaus.

Deze website heeft ook een pagina met woordenlijsten voor klankzuivere verrijking bij het basisniveau. Deze woorden zijn geschikt voor kinderen die meer aankunnen dan het basisniveau, maar niet genoeg letterkennis hebben voor het plusniveau. Omdat de woorden geen onbekende letters bevatten, kunnen ze ook uitstekend worden gebruikt voor differentiatie binnen de klassikale instructieles.

Als je de hyperlinks op deze pagina volgt, krijg je steeds een woordenlijst. Deze woorden kunnen gebruikt worden om te oefenen met leren lezen. Er is steeds precies aangegeven wat voor woorden op een woordenlijst voorkomen. De woorden bovenaan iedere lijst zullen voor kinderen bekender zijn dan de woorden onderaan de lijst.

Lijn 3

De woordenlijsten op deze pagina zijn gebaseerd op de opbouw van de methode Lijn 3, voor de niveaus 1 ster en 2 sterren. Dit betekent niet dat al deze woorden aan bod komen, maar dat ze met de aangeboden letters en spellingscategorieën van het betreffende thema te lezen moeten zijn.

Terminologie

Thema 1: de nieuwe groep

Woorden met de letters r d i k aa n e s. MKM (rik) en KM (ik).

Thema 2: de boom

Woorden met de letters r d i k aa n e s b oo m ee t a ie. MKM (rik), KM (ik) en MK (mee); het woord de.

Thema 3: smakelijk eten

Woorden met de letters r d i k aa n e s b oo m ee t a ie l u o p oe h ei. MKM (rik), KM (ik), MK (mee) en MKM+t (kent); het woord de.

Thema 4: op wielen

Woorden met de letters r d i k aa n e s b oo m ee t a ie l u o p oe h ei w g eu f au. MKM, KM, MK, MMKM (glim) en MKMM (golf); korte woorden op een stomme e (we, me, te).

Thema 5: mijn lijf

Woorden met de letters r d i k aa n e s b oo m ee t a ie l u o p oe h ei w g eu f au ij v ui sch uu z. MKM, KM, MK, MMKM, MKMM; korte woorden op een stomme e.

Thema 6: het is feest

Woorden met de letters r d i k aa n e s b oo m ee t a ie l u o p oe h ei w g eu f au ij v ui sch uu z ou j ch ng nk. MKM, KM, MK, MMKM, MKMM, MMKMM en samenstellingen (MKM-MKM).

* De nieuwe ‘letters’ ng en ch alleen in MKM-woorden, en nk alleen in MKMM-woorden. De combinatie cht komt nog niet voor.

Thema 7: zon, maan en sterren

Thema 8: de schat

In thema 8 worden de eer/oor/eur-woorden uitgebreid behandeld. Dat is raar, want zulke woorden zijn in de klankzuivere periode nooit vermeden.

Andere materialen