Woordjes > Woordenlijsten > Veilig leren lezen - verrijking bij Maan

Klankzuivere verrijking bij Veilig Leren Lezen, kim-versie, leerlijn Maan

Maan, Zon & verrijking voor Maan

De woordenlijsten op deze pagina zijn verrijking bij de leerlijn Maan

Deze website heeft ook een pagina met 'gewone' woordenlijsten bij de leerlijn Maan.

Raket?

Sinds schooljaar 2014/2015 is de kim-versie van Veilig Leren Lezen op de markt. Daarvoor was er een versie van Veilig Leren Lezen die raketmaterialen had voor verrijking bij de leerlijn maan. Deze raketmaterialen gebruikten letters die niet behandeld waren in de klas, maar die de kinderen wel tegen waren gekomen in de structureerworden.

In de kim-versie van Veilig Leren Lezen leren kinderen geen woorden waarvan niet alle letters behandeld zijn. Daarom bestaan er geen raketmaterialen meer.

Als je de hyperlinks op deze pagina volgt, krijg je steeds een woordenlijst. Deze woorden kunnen gebruikt worden om te oefenen met leren lezen. Er is steeds precies aangegeven wat voor woorden op een woordenlijst voorkomen. De woorden bovenaan iedere lijst zullen voor kinderen bekender zijn dan de woorden onderaan de lijst.

Klankzuivere verrijking

De woorden in onderstaande woordenlijsten gebruiken de letters van de leerlijn Maan. De woorden zijn ook klankzuiver (of in elk geval, even klankzuiver als de leerlijn Maan bij de betreffende kern is). De woorden zijn echter wel complexer. Ze bevatten medeklinkerclusters die in de leerlijn Maan nog niet aan bod zijn gekomen.

Voor kern 1 t/m kern 6 hebben de lijsten twee niveau's:
verrijking 1: woorden met één cluster van twee medeklinkers, dus MKMM en MMKM (en soms ook KMM of MMK)
verrijking 2: woorden met twee medeklinkerclusters, of met een cluster van driemedeklinkers

Vanaf kern 3 komen leerlingen in zins- en tekstverband in aanraking met persoonsvormen die eindigen op medeklinker + t. Daarom staan er vanaf kern 3 geen persoonsvormen in deze vorm (MKMM) meer in de verrijkingslijsten. MKMM persoonsvormen voor kern 3 t/m 6 zijn te vinden bij de 'gewone' lijsten bij de leerlijn Maan.

VLL kern 1: kip - aap - raak - rem - vis

Woorden met de letters i k m s p aa r e v.
verrijking 1: MKMM- en MMKM-woorden met letters van kern 1
verrijking 2: MMKMM-, MKMMM- en MMMKM-woorden met letters van kern 1

VLL kern 2: maan - pet - meet - been - boot

Woorden met de letters i k m s p aa r e v n t ee b oo.
verrijking 1: MKMM- en MMKM-woorden met nieuwe letters van kern 2
verrijking 2: MMKM- en MKMM-woorden met letters van kern 1 t/m 2
verrijking 2: MMKMM-, MKMMM- en MMMKM-woorden met nieuwe letters van kern 2
verrijking 2: MMKMM-, MKMMM- en MMMKM-woorden met letters van kern 1 t/m 2

VLL kern 3: doos - doek - zee - ijs - haar

Woorden met de letters i k m s p aa r e v n t ee b oo d oe z ij h.
verrijking 1: MKMM- en MMKM-woorden met nieuwe letters van kern 3
verrijking 2: MMKM- en MKMM-woorden met letters van kern 1 t/m 3
verrijking 2: MMKMM-, MKMMM- en MMMKM-woorden met nieuwe letters van kern 3
verrijking 2: MMKMM-, MKMMM- en MMMKM-woorden met letters van kern 1 t/m 3

VLL kern 4: wip - zon - zak - bus - jas

Woorden met de letters i k m s p aa r e v n t ee b oo d oe z ij h w o a u j (MKM, KM, MK).
verrijking 1: MKMM- en MMKM-woorden met nieuwe letters van kern 4
verrijking 2: MMKM- en MKMM-woorden met letters van kern 1 t/m 4
verrijking 2: MMKMM-, MKMMM- en MMMKM-woorden met nieuwe letters van kern 4
verrijking 2: MMKMM-, MKMMM- en MMMKM-woorden met letters van kern 1 t/m 4

VLL kern 5: jeuk - ziek - lijm - hout - vuur

Woorden met de letters i k m s p aa r e v n t ee b oo d oe z ij h w o a u j eu ie l ou uu.
verrijking 1: MKMM- en MMKM-woorden met nieuwe letters van kern 5
verrijking 2: MMKM- en MKMM-woorden met letters van kern 1 t/m 5
verrijking 2: MMKMM-, MKMMM- en MMMKM-woorden met nieuwe letters van kern 5
verrijking 2: MMKMM-, MKMMM- en MMMKM-woorden met letters van kern 1 t/m 5

VLL kern 6: mug - saus - muis - duif - geit

Woorden met de letters i k m s p aa r e v n t ee b oo d oe z ij h w o a u j eu ie l ou uu g ui au f ei.
verrijking 1: MKMM- en MMKM-woorden met nieuwe letters van kern 6
verrijking 2: MMKM- en MKMM-woorden met letters van kern 1 t/m 6
verrijking 2: MMKMM-, MKMMM- en MMMKM-woorden met nieuwe letters van kern 6
verrijking 2: MMKMM-, MKMMM- en MMMKM-woorden met letters van kern 1 t/m 6

Na kern 6

In kern 6 zijn alle letters behandeld. Tijdens kern 7 en 8 kun je de samenstellingen met medeklinkerclusters (officieel kern 9) gebruiken als verrijking:
samenstellingen van twee lettergrepen (MKM-MKM)

Als de nk en de -cht behandeld zijn (kern 8) kun je ook de volgende lijst met samenstellingen gaan gebruiken als verrijking:
samenstellingen van woorden met moeilijke medeklinkerclusters (qua structuur moeilijker dan kern 9)