Woordjes > Veilig Leren Lezen leerlijn maan > Woorden van twee lettergrepen die beginnen met on-, ont- en er-

ontstaan
erbij
ontstaat
eraan
ontdekt

ontdek
ontmoet
ontbrak
ontbreekt
ontbijt

eraf
ontsnapt
ontwerp
oneens
ontslag

ontwierp
erkent
erken
ontkent
ontsnap

ontken
onjuist
ontwaakt
ontweek
ontzag

ontspant
ontslaan
ontkwam
ontspan
ontploft

onthult
ontkomt
ontwaak
ontkom
ontwijkt

ontslaat
ontsloeg
onthul
ontwijk
ontneemt

ontneem
ondiep
ontplof
onwijs
ontbeet

ontloopt
ontvoert
onwaar
onrijp