Handschrift > Cijferkaarten
rekenschrift met ruitjes en aftreksom, cijfers uitgevuld tegen de randen van de hokjes geschreven
Getallen zijn moeilijk te lezen als de cijfers tegen de zijkant of bovenkant van het hokje worden geschreven.
rekenschrift met ruitjes en aftreksom, cijfers in de hokjes met voldoende witruimte
Getallen zijn goed leesbaar als de cijfers de zijkant en bovenkant van het hokje niet raken.

Cijferkaarten

Op deze pagina zijn cijferkaarten te downloaden met cijfers. Alle cijferkaarten gebruiken tabelcijfers: cijfers die allemaal even hoog zijn, zonder delen die boven of onder de andere cijfers uitsteken. De cijferkaarten zijn bedoeld als hulpmiddel bij het leren schrijven van de cijfers.

Hokjes

De cijferkaarten gebruiken hokjes die hoger zijn dan ze breed zijn. Er zijn twee varianten: hoge hokjes (verhouding 2:1) en iets minder hoge hokjes (die nog steeds hoger zijn dan ze breed zijn). In de tips onderaan de pagina lees je meer over het hoe en waarom van schrijven in hokjes.

Outline

Alle cijferkaarten zijn beschikbaar met zwarte cijfers, maar ook met cijfers in outline. De kaarten met outlinecijfers kunnen gebruikt worden voor hulp bij de route of analyse van de route of lettervorm. Bijvoorbeeld:

Hoe te gebruiken

Beweeg de muiscursor over de links onder de afbeelding om de verschillende varianten te bekijken (gekleurde liniatuur vs zwart-wit liniatuur, zwarte letters vs outline letters). Klik op een van de links om de PDF van de betreffende variant te openen, of klik op de afbeelding om meteen de getoonde variant te openen.

Cijferkaarten Schoolschrift

Schoolschrift

Bart Voorzanger ontwikkelde een web-applicatie met bijbehorend font om op een computer geschreven teksten te kunnen weergeven in verbonden schrift – zie zijn ‘schoolschrift’-pagina. Met zijn toestemming heb ik van zijn app en zijn font een nieuwe versie gemaakt die speciaal is toegesneden op gebruik in het (remediërende) schrijfonderwijs.
© Bart Voorzanger & Liesbeth Flobbe.
Tabelcijfers, variant 1, hoge hokjes (2:1)
Lettertype: Schoolschrift
normaal | met schrijfzone | outline | outline + met schrijfzone
Tabelcijfers, variant 2, hoge hokjes (2:1)
Lettertype: Schoolschrift
normaal | met schrijfzone | outline | outline + met schrijfzone
Tabelcijfers, rechtop, hoge hokjes (2:1)
Lettertype: Schoolschrift
normaal | met schrijfzone | outline | outline + met schrijfzone
Tabelcijfers, variant 1, minder hoge hokjes
Lettertype: Schoolschrift
normaal | met schrijfzone | outline | outline + met schrijfzone
Tabelcijfers, variant 2, minder hoge hokjes
Lettertype: Schoolschrift
normaal | met schrijfzone | outline | outline + met schrijfzone
Tabelcijfers, rechtop, minder hoge hokjes
Lettertype: Schoolschrift
normaal | met schrijfzone | outline | outline + met schrijfzone
Tabelcijfers, variant 1, geen hokjes
Lettertype: Schoolschrift
normaal | outline
Tabelcijfers, variant 2, geen hokjes
Lettertype: Schoolschrift
normaal | outline
Tabelcijfers, rechtop, geen hokjes
Lettertype: Schoolschrift
normaal | outline

Tips voor het schrijven van cijfers

Waarom in hokjes schrijven

Bij het verbonden schrift hoeft een beginner weinig aandacht te besteden aan de afstand tussen letters. De verbindingen dwingen een bepaalde afstand af tussen de letters en maken duidelijk welke letters één woord vormen. Bij cijfers is dat anders: de leerling moet bewust een regelmatige afstand tussen de cijfers creëen. Als de afstand onregelmatig is, is onduidelijk welke cijfers één getal vormen. En als er te weinig afstand is, zijn de getallen ook moeilijk te lezen. Bij het kolomsgewijs en cijferend rekenen moeten cijfers bovendien recht onder elkaar geschreven worden. Om die redenen is het goed om het schrijven van de cijfers vanaf het begin te oefenen in hokjes. Hierbij mogen de cijfers de zijkanten en bovenkant van het hokje niet raken.

Wat voor hokjes

Criteria voor het schrijven in hokjes