Handschrift > Interactieve letterkaarten

Interactieve letterkaarten

Vanaf deze pagina kun je verschillende interactieve letterkaarten openen. Alle letterkaarten gebruiken verbonden schrift (“schrijfletters”, “schuinschrift”, “lusletters”). Na het openen van de letterkaart kun je je lettervarianten kiezen (t versus t etc.) en kun je instellen of je wel of geen aanhalen vanaf de grondlijn wil. Bij alle interactieve letterkaarten verandert er iets aan de letter als je erop klikt. Wat er precies verandert, verschilt per letterkaart.

Interactieve letterkaarten met font Schoolschrift

Klik op de afbeelding van de letterkaart om deze te openen:
Kleurwissel: geef letters een kleur
Markeer aandachtspunten voor de schrijfles met een kleurtje.
Laat leerlingen vragen beantwoorden over de letters terwijl ze naar die letters kijken.
Wissel tussen blokletters en schrijfletters
Stel vragen over de schrijfletters, maar laat de schrijfletter pas zien nadat de leerlingen over het antwoord nagedacht hebben.
Wissel tussen kapitale blokletters en (kleine) schrijfletters
Stel vragen over de schrijfletters, maar laat de schrijfletter pas zien nadat de leerlingen over het antwoord nagedacht hebben.
Kleurwissel hoofdletters: geef letters een kleur
Markeer aandachtspunten voor de schrijfles met een kleurtje.
Laat leerlingen vragen beantwoorden over de hoofdletters terwijl ze naar die letters kijken.
Wissel tussen kleine letters en hoofdletters
Stel vragen over de hoofdletters, maar laat de hoofdletter pas zien nadat de leerlingen over het antwoord nagedacht hebben.

Schoolschrift

Bart Voorzanger ontwikkelde een web-applicatie met bijbehorend font om op een computer geschreven teksten te kunnen weergeven in verbonden schrift – zie zijn ‘schoolschrift’-pagina. Met zijn toestemming heb ik van zijn app en zijn font een nieuwe versie gemaakt die speciaal is toegesneden op gebruik in het (remediërende) schrijfonderwijs.
© Bart Voorzanger & Liesbeth Flobbe.

Hoe gebruiken (technisch)

Hoe gebruiken (didactisch)