Handschrift > Liniatuur

Liniatuur

Op deze pagina kun je liniaturen downloaden. De liniaturen met een romp-lusverhouding van 1:1 kunnen gebruikt worden met het font “Schoolschrift” dat op deze website gebruikt wordt, en met de schrijfmethodes “Schrift” en “Novoskript”. De liniaturen met een romp-lusverhouding van 1:1,5 kunnen gebruikt worden met de meeste andere schrijfmethodes.

De A5 downloads zijn bedoeld om af te drukken op A4 papier en daarna te snijden of knippen.

Liniaturen voor romp-lusverhouding 1:1

Bij een romp-lusverhouding van 1:1 is er evenveel ruimte voor onder- en bovenlussen als er is voor de letterrompen. De regel is verdeeld in 3 gelijke zones: bovenluszone, rompzone, en onderluszone. Bij het schrijven zonder hulplijnen wordt de beschikbare regelhoogte op dezelfde manier verdeeld. De lussen kunnen niet overlappen.

twee regels liniatuur; bij de bovenste regel zijn de lijnen van boven naar beneden gemarkeerd met de woorden: luslijn, romplijn, grondlijn, luslijn; de ruimtes tussen de lijnen zijn gemarkeerd met de woorden: bovenste luszone, rompzone, onderste luszone
Romp-lusverhouding 1:1 met hulplijnen
twee regels tekst op grondlijn; aan de linkerkant van elke regel staat op de grondlijn een kort verticaal lijntje dat de hoogte van de rompzone aangeeft
Romp-lusverhouding 1:1
zonder hulplijnen


Voorbeeld Liniatuur Downloads
lege liniatuur met verhouding 6 - 6 - 6 mm en gekleurde rompzone lege liniatuur met verhouding 6 - 6 - 6 mm 6 - 6 - 6 mm A4 - kleur
A4 - zwart-wit
4 × A5 - kleur
4 × A5 - zwart-wit
lege liniatuur met verhouding 5 - 5 - 5 mm en gekleurde rompzone lege liniatuur met verhouding 5 - 5 - 5 mm 5 - 5 - 5 mm A4 - kleur
A4 - zwart-wit
4 × A5 - kleur
4 × A5 - zwart-wit
lege liniatuur met verhouding 4 - 4 - 4 mm en gekleurde rompzone lege liniatuur met verhouding 4 - 4 - 4 mm 4 - 4 - 4 mm A4 - kleur
A4 - zwart-wit
4 × A5 - kleur
4 × A5 - zwart-wit
lege liniatuur met verhouding 3 - 3 - 3 mm en gekleurde rompzone lege liniatuur met verhouding 3 - 3 - 3 mm 3 - 3 - 3 mm A4 - kleur
A4 - zwart-wit
4 × A5 - kleur
4 × A5 - zwart-wit
lege liniatuur met verhouding 6 - 3 mm 6 - 3 mm
grondlijn en romplijn
geen luslijnen
A4 - zwart-wit
4 × A5 - zwart-wit
lege liniatuur met verhouding 6 - 3 mm, verdwijnende romplijn 6 - 3 mm
grondlijn en romphoogtelijn
romplijn verdwijnt na 3 regels
A4 - zwart-wit
4 × A5 - zwart-wit
lege liniatuur met verhouding 6 - 3 mm, romphoogtelijn ipv romplijn 6 - 3 mm
grondlijn en romphoogtelijn
A4 - zwart-wit
4 × A5 - zwart-wit
lege liniatuur met verhouding 5.3 - 2.7 mm, verdwijnende romplijn 5.33 - 2.67 mm
grondlijn en romphoogtelijn
romplijn verdwijnt na 3 regels
A4 - zwart-wit
4 × A5 - zwart-wit
lege liniatuur met verhouding 5.3 - 2.7 mm, romphoogtelijn ipv romplijn 5.33 - 2.67 mm
grondlijn en romphoogtelijn
A4 - zwart-wit
4 × A5 - zwart-wit

De laatste twee liniaturen hebben een regelhoogte van 8mm. Hierna kan makkelijk overgestapt worden op standaard 8mm schriften met alleen grondlijnen.

Hieronder ook nog twee liniaturen voor wisbord:

Voorbeeld Liniatuur Downloads
foto van wisbord met 5 regels liniatuur 5 regels
circa 17 - 17 - 17 mm
A4 - kleur
A4 - zwart-wit
foto van wisbord met 1 regel liniatuur 1 regel (landscape)
circa 52 - 52 - 52 mm
A4 - kleur
A4 - kleur

Liniaturen voor een romp-lusverhouding van 1:1,5

Bij een romp-lusverhouding van 1:1,5 is er anderhalf keer zoveel ruimte voor onder- en bovenlussen als dat er is voor de letterrompen. De lussen zijn dus langer dan bij een romp-lusverhouding van 1:1. De regel is verdeeld in 3 ongelijke zones: bovenluszone, rompzone, en onderluszone.

twee regels liniatuur; bij de bovenste regel zijn de lijnen van boven naar beneden gemarkeerd met de woorden: luslijn, romplijn, grondlijn, luslijn; de ruimtes tussen de lijnen zijn gemarkeerd met de woorden: bovenste luszone, rompzone, onderste luszone
Romp-lusverhouding 1:1,5
De lussen zijn langer dan de romp hoog is.
twee regels tekst op grondlijn, met overlappende luszones
Romp-lusverhouding 1:1,5 zonder hulplijnen
inkijkexemplaar Pennenstreken groep 8

Bij het schrijven zonder hulplijnen wordt de regel doorgaans niet verdeeld in niet-overlappende zones in de verhouding 1,5 : 1 : 1,5. De lussen blijven langer dan de rompen, maar de bovenlussen en onderlussen mogen nu in “elkaars” gebied komen. De onderluszone en de bovenluszone overlappen. Door deze overlap is ruimte voor een grotere (en daardoor leesbaardere) letterromp. In het voorbeeld van “Pennenstreken” is die overlap goed te zien bij de woorden “jij” en “hij”. Er is ook te zien dat de methodemakers het woord “jij” een stukje hebben laten inspringen om te voorkomen dat de lussen zich zouden verhaken.

Doorgaans wordt er in groep 5/6 eerst overgestapt op een liniatuur zonder luslijnen, maar nog wel met een romplijn. Bij deze liniatuur neemt de romplijn ⅓ deel van de regelhoogte in beslag, en de luszones overlappen. Als dat goed beheerst wordt, wordt overgestapt op een liniatuur met alleen grondlijn.

Voorbeeld Liniatuur Downloads
lege liniatuur met verhouding 9 - 6 - 9 mm, met gekleurde rompzone lege liniatuur met verhouding 9 - 6 - 9 mm 9 - 6 - 9 mm A4 - kleur
A4 - zwart-wit
4 × A5 - kleur
4 × A5 - zwart-wit
lege liniatuur met verhouding 7,5 - 5 - 7,5 mm, met gekleurde rompzone lege liniatuur met verhouding 7,5 - 5 - 7,5 mm 7,5 - 5 - 7,5 mm A4 - kleur
A4 - zwart-wit
4 × A5 - kleur
4 × A5 - zwart-wit
lege liniatuur met verhouding 6 - 4 - 6 mm, met gekleurde rompzone lege liniatuur met verhouding 6 - 4 - 6 mm 6 - 4 - 6 mm A4 - kleur
A4 - zwart-wit
4 × A5 - kleur
4 × A5 - zwart-wit
lege liniatuur met verhouding 4,5 - 3 - 4,5 mm, met gekleurde rompzone lege liniatuur met verhouding 4,5 - 3 - 4,5 mm 4,5 - 3 - 4,5 mm A4 - kleur
A4 - zwart-wit
4 × A5 - kleur
4 × A5 - zwart-wit
lege liniatuur met verhouding 6 - 3 mm 6 - 3 mm
grondlijn en romplijn
geen luslijnen
A4 - zwart-wit
4 × A5 - zwart-wit
lege liniatuur met verhouding 6 - 3 mm, verdwijnende romplijn 6 - 3 mm
grondlijn en romphoogtelijn
romplijn verdwijnt na 3 regels
A4 - zwart-wit
4 × A5 - zwart-wit
lege liniatuur met verhouding 6 - 3 mm, romphoogtelijn ipv romplijn 6 - 3 mm
grondlijn en romphoogtelijn
A4 - zwart-wit
4 × A5 - zwart-wit
lege liniatuur met verhouding 5.3 - 2.7 mm, verdwijnende romplijn 5.33 - 2.67 mm
grondlijn en romphoogtelijn
romplijn verdwijnt na 3 regels
A4 - zwart-wit
4 × A5 - zwart-wit
lege liniatuur met verhouding 5.3 - 2.7 mm, romphoogtelijn ipv romplijn 5.33 - 2.67 mm
grondlijn en romphoogtelijn
A4 - zwart-wit
4 × A5 - zwart-wit

En voor wisbord:

Voorbeeld Liniatuur Downloads
foto van wisbord met 5 regels liniatuur 5 regels
circa 19,5 - 13 - 19,5 mm
A4 - kleur
A4 - zwart-wit
foto van wisbord met 1 regel liniatuur 1 regel (landscape)
circa 63 - 42 - 63 mm
A4 - kleur
A4 - zwart-wit