Testpagina Schoolschrift03

Gewijzigde letters

Bij deze wijzigingen is de oude versie vervangen en dus niet meer beschikbaar als variant.

Schoolschrift02
x
J
G
t
ij
2
2
7
Schoolschrift03
x
J
G
t
ij
2
2
7

Nieuwe lettervarianten

Kleine letter x

Variant 2 is nieuw.

Variant 0 Variant 1 Variant 2 [alleen Schoolschrift03]
x xx ax bx ex fx
x xx ax bx ex fx
tx sx gx ix Bx Ex
tx sx lx qx Fx Px
xt xs xa xn xl
xt xs xi xe xr
x xx ax bx ex fx
x xx ax bx ex fx
tx sx gx ix Bx Ex
tx sx lx qx Fx Px
xt xs xa xn xl
xt xs xi xe xr
x xx ax bx ex fx
x xx ax bx ex fx
tx sx gx ix Bx Ex
tx sx lx qx Fx Px
xt xs xa xn xl
xt xs xi xe xr

Hoofdletter X

Variant 2 is nieuw.

Variant 0 Variant 2 [alleen Schoolschrift03]
X XX Xx C Cx Ca
X XX Xx C Cx Ca
Xt Xs Xa Xn Xl
Xt Xs Xi Xe Xr
X XX Xx C Cx Ca
X XX Xx C Cx Ca
Xt Xs Xa Xn Xl
Xt Xs Xi Xe Xr

Hoofdletters H en K

Variant 1 is nieuw.

Variant 0 Variant 1 [alleen Schoolschrift03]
H Hh K Kk
Ht Hs Ha Hn Hl
Ht Hs Hi He Hr
Kt Ks Ka Kn Kl
Kt Ks Ki Ke Kr
H Hh K Kk
Ht Hs Ha Hn Hl
Ht Hs Hi He Hr
Kt Ks Ka Kn Kl
Kt Ks Ki Ke Kr

Kapitaal Y

Variant 1 is nieuw.

Variant 0 Variant 1 [alleen Schoolschrift03]
Y XYZ Yes
Y XYZ Yes

Kleine letter t

Variant 2 is nieuw.

Variant 0 Variant 1 Variant 2 [alleen Schoolschrift03]
t tt at bt tt ft
t tt at bt tt ft
et gt it st lt qt
Bt Ft Pt Et tn ta
tl tt ts ti te
t tt at bt tt ft
t tt at bt tt ft
et gt it st lt qt
Bt Ft Pt Et tn ta
tl tt ts ti te
t tt at bt tt ft
t tt at bt tt ft
et gt it st lt qt
Bt Ft Pt Et tn ta
tl tt ts ti te

Kleine letter f

Variant 1 is nieuw.

Variant 0 Variant 0, met krullen Variant 1, Variant 1, met krullen
f ff fg fb fe fr
f ff fg fb fe fr
f ff fg fb fe fr
ft fs fx fi fu fo
ft fs fx fi fu fo
tf sf gf if Bf Ef
tf sf lf qf Ff Pf
maffe falafel
f ff fg fb fe fr
f ff fg fb fe fr
f ff fg fb fe fr
ft fs fx fi fu fo
ft fs fx fi fu fo
tf sf gf if Bf Ef
tf sf lf qf Ff Pf
maffe falafel
f ff fg fb fe fr
f ff fg fb fe fr
f ff fg fb fe fr
ft fs fx fi fu fo
ft fs fx fi fu fo
tf sf gf if Bf Ef
tf sf lf qf Ff Pf
maffe falafel
f ff fg fb fe fr
f ff fg fb fe fr
f ff fg fb fe fr
ft fs fx fi fu fo
ft fs fx fi fu fo
tf sf gf if Bf Ef
tf sf lf qf Ff Pf
maffe falafel

Kleine letter e (begin woord)

Variant 1 is nieuw. NB deze variant is "niet van toepassing" indien aanhalen vanaf de grondlijn gekozen zijn.

Variant 0 Variant 1
e eend eik euvel
e eend eik euvel
e eend eik euvel
e eend eik euvel

Scherpe u, ij en y

Nieuwe varianten van de u, ij en y die beginnen met een scherpe hoek (net als de i en j) in plaats van met een bocht (zoals de n). Deze nieuwe varianten gebruiken de aanhalen en verbindingshalen van de letters i en j.

Variant 0 (gebogen, zoals de n) Variant 1 (scherp, zoals de i) [alleen Schoolschrift03]
u i uur uit ijs yes
u i uur uit ijs yes
u i uur uit ijs yes
tu su au ai bu fu eu
tu su gu iu lu qu
Bu Fu Pu Eu
tij sij ay ai by fij ey
tij sij gij iij lij qij
By Fij Pij Cy
u i uur uit ijs yes
u i uur uit ijs yes
u i uur uit ijs yes
tu su au ai bu fu eu
tu su gu iu lu qu
Bu Fu Pu Eu
tij sij ay ai by fij ey
tij sij gij iij lij qij
By Fij Pij Cy

Scherpe p

Nieuwe variant van de p begint aan het begin van het woord bij de rompljin, mits de aanhalen variant >= 01). Op andere plekken in het woord heeft deze p 'gewoon' een bochtje, en geen scherpe hoek zoals de i of de ij.

Variant 0 (beginnen met bochtje) Variant 1 (beginnen bij de romplijn) [alleen Schoolschrift03]
p pp sp ps op pr
p pp op lip nep wesp
p pp op lip nep wesp
p pp op lip nep wesp
p pp sp ps op pr
p pp op lip nep wesp
p pp op lip nep wesp
p pp op lip nep wesp
p pp sp ps op pr
p pp op lip nep wesp
p pp op lip nep wesp
p pp op lip nep wesp
p pp sp ps op pr
p pp op lip nep wesp
p pp op lip nep wesp
p pp op lip nep wesp

Gesloten p verbonden met de volgende letter

De witruimte aan de rechterkant van de gesloten p is aangepast, zodat aansluiting mogelijk is met de verbindingshalen die gebruikt worden na de s.

Open p Gesloten p eind Gesloten p overal
p pp ap bp ep fp
tp sp gp ip Bp Ep
tp sp lp qp Fp Pp
pt ps pa pn pl
pt ps pi pe
p pp ap bp ep fp
tp sp gp ip Bp Ep
tp sp lp qp Fp Pp
pt ps pa pn pl
pt ps pi pe
p pp ap bp ep fp
tp sp gp ip Bp Ep
tp sp lp qp Fp Pp
pt ps pa pn pl
pt ps pi pe

Cijfers

Er zijn 3 stijlen voor de cijfers. Stijl 0 is uithangende cijfers. Stijl 1 is hellende tabelcijfers. Stijl 2 is rechtopstaande tabelcijfers.

De rechtopstaande tabelcijfers zjin toegevoegd in Schoolschrift03. De helling van de hellende tabelcijfers is in Schoolschrift03 gelijk getrokken: allemaal 15°.

Stijl 0: uithangend
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Stijl 1: tabelcijfers, hellende
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Stijl 2: tabelcijfers, rechtop
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Er zijn bij meerdere tabelcijfers varianten toegevoegd. De 'simpelste' variant is de default (variant 0) geworden. Voor elk cijfer kan de variant gekozen worden onafhankelijk van de andere cijfers. Van stijl 0 (uithangende cijfers) zijn geen varianten beschikbaar.

Varianten van cijfer 1

  Variant 0 Variant 1
Stijl 1: rechtop
1
1
Stijl 2: hangend
1
1

Varianten van cijfer 2

Variant 1 is alleen beschikbaar bij de hellende tabelcijfers.

  Variant 0 Variant 1
Stijl 1: rechtop
2
2
Stijl 2: hangend
2
2

Varianten van cijfer 4

  Variant 0 Variant 1 Variant 2
Stijl 1: rechtop
4
4
4
Stijl 2: hangend
4
4
4

Varianten van cijfer 4

Variant 2 is alleen beschikbaar bij de hellende tabelcijfers.

  Variant 0 Variant 1 Variant 2
Stijl 1: rechtop
7
7
7
Stijl 2: hangend
7
7
7

Varianten van cijfer 8

  Variant 0 Variant 1
Stijl 1: rechtop
8
8
Stijl 2: hangend
8
8

Aanhalen vanaf de grondlijn

Per letter zijn er 2 of 3 varianten: aanhaal vanaf de grondlijn, standaardaanhaal, en bij sommige letters is het mogelijk om geen aanhaal te hebben. Als 'globale setting' zijn er 4 varianten:
-1: alle letters hebben aanhalen vanaf de grondlijn
0: alle letters hebben aanhalen, maar niet vanaf de grondlijn
1: bij de a, c, d, g, o en q wordt de aanhaal weggelaten
2: ook bij de i en j wordt de aanhaal weggelaten (indien de scherpe u, ij en y gebruikt worden, wordt ook bij die letters de aanhaal weggelaten)

Aanhaal naar i en j

Aanhalen variant -1 [alleen Schoolschrift03] Aanhalen variant 0 en 1 Aanhalen variant 2
ii jj ie in je ja
iets is juist
in je jas
ui ijs yes
ii jj ie in je ja
iets is juist
in je jas
ui ijs yes
ii jj ie in je ja
iets is juist
in je jas
ui ijs yes

Aanhaal naar a, c, d, g, o, q

Variant -1 [alleen Schoolschrift03] Variant 0 Variant 1 en 2
aa cc dd gg oo
qq qu au ch oe
de aap gooit
cactus quotum
aa cc dd gg oo
qq qu au ch oe
de aap gooit
cactus quotum
aa cc dd gg oo
qq qu au ch oe
de aap gooit
cactus quotum

Aanhaal naar z en r

Variant -1 [alleen Schoolschrift03] Variant 0, 1 en 2
zz zo rr ra rara
rare, ronde zin
zz zo rr ra rara
rare, ronde zin

Aanhaal naar n, m, p, u, y, ij, v, w, x

Variant -1 [alleen Schoolschrift03] Variant 0, 1 en 2
nn mm pp uu ijij vv
noot ijs vla patat
neem mee po uit yes
nn mm pp uu ijij vv
noot ijs vla patat
neem mee po uit yes

Aanhaal naar b, f, h, l, k

Variant -1 [alleen Schoolschrift03] Variant 0, 1 en 2
bb ff hh ll kk
bes fit haha klas
hoe leeg fee brie
bb ff hh ll kk
bes fit haha klas
hoe leeg fee brie

Aanhaal naar s

Variant -1 [alleen Schoolschrift03] Variant 0, 1 en 2
ss so sl sc st sp
sa se so su si sij
ss so sl sc st sp
sa se so su si sij
ss so sl sc st sp
sa se so su si sij
ss so sl sc st sp
sa se so su si sij

Aanhaal naar t

Variant -1 [alleen Schoolschrift03] Variant 0, 1 en 2
tt te tik ton ta tr
tap tij trui tut
tt te tik ton ta tr
tap tij trui tut
tt te tik ton ta tr
tap tij trui tut
tt te tik ton ta tr
tap tij trui tut
tt te tik ton ta tr
tap tij trui tut
tt te tik ton ta tr
tap tij trui tut

Aanhaal naar e

Variant -1 [alleen Schoolschrift03] Variant 0, 1 en 2
eeuw en es ei elk
erg euvel emmer
eeuw en es ei elk
erg euvel emmer

Aanhalen mix

Variant -1 [alleen Schoolschrift03] Variant 0 Variant 1 Variant 2
hij is in zak en as
do re mi fa so la ti
do re mi fa so la ti
the quick brown fox
jumps over the lazy dog
xi ik uk ijs yes oog
xi ik uk ijs yes oog
xi ik uk ijs yes oog
hij is in zak en as
do re mi fa so la ti
do re mi fa so la ti
the quick brown fox
jumps over the lazy dog
xi ik uk ijs yes oog
xi ik uk ijs yes oog
xi ik uk ijs yes oog
hij is in zak en as
do re mi fa so la ti
do re mi fa so la ti
the quick brown fox
jumps over the lazy dog
xi ik uk ijs yes oog
xi ik uk ijs yes oog
xi ik uk ijs yes oog
hij is in zak en as
do re mi fa so la ti
do re mi fa so la ti
the quick brown fox
jumps over the lazy dog
xi ik uk ijs yes oog
xi ik uk ijs yes oog
xi ik uk ijs yes oog

Rechte afhalen

Natuurlijke afhalen (variant 0) Rechte afhalen
a c d e g h i
j ij k l m n p
r t u x y z
A B C L H J
b f o p q s
t v w x
a c d e g h i
j ij k l m n p
r t u x y z
A B C L H J
b f o p q s
t v w x

Weglaten van puntjes boven de letters

Normaal Weglaten van puntjes
ik riep nijn, ik ga wel mee
hoi hoi dat vind ik fijn
blijf jij thuis?
juni juli yes ja Ja
eij ey aij ay fij fy lij ly
ik riep nijn, ik ga wel mee
hoi hoi dat vind ik fijn
blijf jij thuis?
juni juli yes ja Ja
eij ey aij ay fij fy lij ly
ik riep nijn, ik ga wel mee
hoi hoi dat vind ik fijn
blijf jij thuis?
juni juli yes ja Ja
eij ey aij ay fij fy lij ly
ik riep nijn, ik ga wel mee
hoi hoi dat vind ik fijn
blijf jij thuis?
juni juli yes ja Ja
eij ey aij ay fij fy lij ly

Startpunten

Startpunten bij aanhalen vanaf de grondlijn

Omdat stippen bij kleine liniatuur kunnen samenvallen met de grondlijn, zijn korte lijntjes gebruikt als startpunt.

inkt aap zak naam lek saai touw eend
jas dak raar maan fee saai touw eend

Startpunten bij aanhalen variant 0

inkt aap zak naam lek saai touw eend
jas dak raar maan fee saai touw eend

Startpunten bij aanhalen variant 2

inkt aap zak naam lek saai touw eend
jas dak raar pop maan fee saai touw eend
uit ijs yes peer chaos golf oog quotum
uit ijs yes peer chaos golf oog quotum

Startpunten bij hoofdletters

Als Boeren Cognac Drinken En Fors Grote
Hoeveelheden Innemen, Ja Kannen Ledigen, Maar
Niettemin Op Perfecte Qualiteit Rekenen, Staat
Telkenmale Uitermate Vast Wier X-benen
IJzersterk Zijn. Xylofoon.

Startpunten bij kapitalen

Als Boeren Cognac Drinken En Fors Grote
Hoeveelheden Innemen, Ja Kannen Ledigen, Maar
Niettemin Op Perfecte Qualiteit Rekenen, Staat
Telkenmale Uitermate Vast Wier X-benen
IJzersterk Zijn. Yes. Xylofoon.
IJzersterk Zijn. Yes. Xylofoon.

Beginpunten kapitalen werkt niet goed bij woorden met meerdere kapitalen. Het 'echte' woord krijgt kerning, maar de beginpunten niet. Speciaal voor de letters I en J is dit gefixt, maar voor andere letters niet.

IJ IJ IJ ja o zo mooi
IJ IJ IJ IJ IJ IJ ja o zo mooi
ABC DEF GHI
ABC DEF GHI

Startpunten bij aanhalen vanaf de grondlijn

Cijfers

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 123 456 789
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 123 456 789
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 123 456 789
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 123 456 789
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 123 456 789
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 123 456 789
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 123 456 789

Witruimte

'kerning' tussen kapitalen en aanhalen lijkt niet te werken; mogelijk komt dit doordat de aanhalen smaller zijn dan de opgegeven (negatieve) kerning? De breedte van de kapitalen en de aanhalen is daarom dusdanig gekozen dat ook zonder kerning het resultaat redelijk is. Vervolgens is kerning gebruikt om de afstand tussen kapitalen onderling te verbeteren.

NB aan de 'doorverbonden' hoofdletters is niets veranderd!

Afstand kapitalen onderling

Symmetrie links/rechts

Schoolschrift02 Schoolschrift03
AIAIA ACACA AVAVA ARARA
OIOIO TOTOT MOMOM OZOZO
KOKOK XOXOX OGOGO OQOQO
AOAOA EOEOE UOUOU FOFOF
LILIL SISIS YIYIY RIRIR
LELEL XEXEX CECEC GEGEG
ENENE EIEIE EAEAE EZEZE
UVUVU USUSU KUKUK QUQUQ
AIAIA ACACA AVAVA ARARA
OIOIO TOTOT MOMOM OZOZO
KOKOK XOXOX OGOGO OQOQO
AOAOA EOEOE UOUOU FOFOF
LILIL SISIS YIYIY RIRIR
LELEL XEXEX CECEC GEGEG
ENENE EIEIE EAEAE EZEZE
UVUVU USUSU KUKUK QUQUQ

Letterparen

Schoolschrift02 Schoolschrift03
AA AD AG AI AU AT AY AW AJ AS AX AZ
HA NK NC UI JU MT UY HV NJ JS MX HZ
BA BR BO BI BU BT BY BV BJ BS BX BZ
GA GL GQ GI GU GT GY GW GJ GS GX GZ
DA DE DO DI DU DT DY DV DJ DS DX DZ
EA EN EC EI EU ET EY EW EJ ES EX EZ
IA IE IQ II IU IT IY IV IJ IS IX IZ
QA QR QQ QI QU QT QY QV QJ QS QX QZ
KA KR KG KI KU KT KY KV KJ KS KX KZ
LA LE LG LI LU LT LY LV LJ LS LX LZ
OA OD OG OI OU OT OY OV OJ OS OX OZ
PA PH PC PI PU PT PY PW PJ PS PX PZ
CA CK CQ CI CU CT CY CW CJ CS CX CZ
TA TE TO TI TU TT TY TV TJ TS TX TZ
YA YM YG YI YU YT YY YV YJ YS YX YZ
FA FL FO FI FU FT FY FV FJ FS FX FZ
VA VR WO WI VU VT WY VW VJ WS WX WZ
SA SF SC SI SU ST SY SV SJ SS SX SZ
ZA ZK ZG ZI ZU ZT ZY ZW ZJ ZS ZX ZZ
XA XK XG XI XU XT XY XW XJ XS XX XZ
RA RP RQ RI RU RT RY RV RJ RS RX RZ
AA AD AG AI AU AT AY AW AJ AS AX AZ
HA NK NC UI JU MT UY HV NJ JS MX HZ
BA BR BO BI BU BT BY BV BJ BS BX BZ
GA GL GQ GI GU GT GY GW GJ GS GX GZ
DA DE DO DI DU DT DY DV DJ DS DX DZ
EA EN EC EI EU ET EY EW EJ ES EX EZ
IA IE IQ II IU IT IY IV IJ IS IX IZ
QA QR QQ QI QU QT QY QV QJ QS QX QZ
KA KR KG KI KU KT KY KV KJ KS KX KZ
LA LE LG LI LU LT LY LV LJ LS LX LZ
OA OD OG OI OU OT OY OV OJ OS OX OZ
PA PH PC PI PU PT PY PW PJ PS PX PZ
CA CK CQ CI CU CT CY CW CJ CS CX CZ
TA TE TO TI TU TT TY TV TJ TS TX TZ
YA YM YG YI YU YT YY YV YJ YS YX YZ
FA FL FO FI FU FT FY FV FJ FS FX FZ
VA VR WO WI VU VT WY VW VJ WS WX WZ
SA SF SC SI SU ST SY SV SJ SS SX SZ
ZA ZK ZG ZI ZU ZT ZY ZW ZJ ZS ZX ZZ
XA XK XG XI XU XT XY XW XJ XS XX XZ
RA RP RQ RI RU RT RY RV RJ RS RX RZ
YA YM YG YI YU YT YY YV YJ YS YX YZ
AY MY GY IY UY TY YY VY JY SY XY ZY
YA YM YG YI YU YT YY YV YJ YS YX YZ
AY MY GY IY UY TY YY VY JY SY XY ZY

Gemengde tekst

Schoolschrift02 Schoolschrift03
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
ADHESION TRANSVIDEO
AVAST ARTFUL POOR
BASSETT FAST FORK FINE
ANNIE M.G. SCHMIDT
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
ADHESION TRANSVIDEO
AVAST ARTFUL POOR
BASSETT FAST FORK FINE
ANNIE M.G. SCHMIDT

Afstand kapitaal - aanhaal

Schoolschrift02 Aanhalen 0 Aanhalen -1 Aanhalen 2
Aid Aap Arm Ann All Ask Ate Aen
Nip Jam Uzi Ump Hbv Mss Ntn Her
Bit Bat Bro Bmi Bla Bst Btn Bee
Gin Gay Gro Gve Glij Gss Gte Gel
Die Day Dra Dpe Dlu Dsd Dta Den
Eik Ego Ezi End Eft Est Ett Een
Ijs Ice Ire Inn Ilk Ism Ite Ier
Qii Qaa Qzz Qnn Qhh Qss Qtt Qee
Kit Kal Kro Kpe Kli Ksk Ktu Ken
Cit Cal Cro Cpe Cli Csk Ctu Cen
Fit Fal Fro Fpe Fli Fsk Ftu Fen
Lit Lal Lro Lpe Lli Lsk Ltu Len
Oit Oal Oro Ope Oli Osk Otu Oen
Pit Pal Pro Ppe Pli Psk Ptu Pen
Rit Ral Rro Rpe Rli Rsk Rtu Ren
Sit Sal Sro Spe Sli Ssk Stu Sen
Tit Tal Tro Tpe Tli Tsk Ttu Ten
Vit Val Vro Vpe Vli Vsk Vtu Ven
Wit Wal Wro Wpe Wli Wsk Wtu Wen
Xit Xal Xro Xpe Xli Xsk Xtu Xen
Yit Yal Yro Ype Yli Ysk Ytu Yen
Zit Zal Zro Zpe Zli Zsk Ztu Zen
At Nt Bt Gt Dt Et It Qt Kt
Aid Aap Arm Ann All Ask Ate Aen
Nip Jam Uzi Ump Hbv Mss Ntn Her
Bit Bat Bro Bmi Bla Bst Btn Bee
Gin Gay Gro Gve Glij Gss Gte Gel
Die Day Dra Dpe Dlu Dsd Dta Den
Eik Ego Ezi End Eft Est Ett Een
Ijs Ice Ire Inn Ilk Ism Ite Ier
Qii Qaa Qzz Qnn Qhh Qss Qtt Qee
Kit Kal Kro Kpe Kli Ksk Ktu Ken
Cit Cal Cro Cpe Cli Csk Ctu Cen
Fit Fal Fro Fpe Fli Fsk Ftu Fen
Lit Lal Lro Lpe Lli Lsk Ltu Len
Oit Oal Oro Ope Oli Osk Otu Oen
Pit Pal Pro Ppe Pli Psk Ptu Pen
Rit Ral Rro Rpe Rli Rsk Rtu Ren
Sit Sal Sro Spe Sli Ssk Stu Sen
Tit Tal Tro Tpe Tli Tsk Ttu Ten
Vit Val Vro Vpe Vli Vsk Vtu Ven
Wit Wal Wro Wpe Wli Wsk Wtu Wen
Xit Xal Xro Xpe Xli Xsk Xtu Xen
Yit Yal Yro Ype Yli Ysk Ytu Yen
Zit Zal Zro Zpe Zli Zsk Ztu Zen
At Nt Bt Gt Dt Et It Qt Kt
Aid Aap Arm Ann All Ask Ate Aen
Nip Jam Uzi Ump Hbv Mss Ntn Her
Bit Bat Bro Bmi Bla Bst Btn Bee
Gin Gay Gro Gve Glij Gss Gte Gel
Die Day Dra Dpe Dlu Dsd Dta Den
Eik Ego Ezi End Eft Est Ett Een
Ijs Ice Ire Inn Ilk Ism Ite Ier
Qii Qaa Qzz Qnn Qhh Qss Qtt Qee
Kit Kal Kro Kpe Kli Ksk Ktu Ken
Cit Cal Cro Cpe Cli Csk Ctu Cen
Fit Fal Fro Fpe Fli Fsk Ftu Fen
Lit Lal Lro Lpe Lli Lsk Ltu Len
Oit Oal Oro Ope Oli Osk Otu Oen
Pit Pal Pro Ppe Pli Psk Ptu Pen
Rit Ral Rro Rpe Rli Rsk Rtu Ren
Sit Sal Sro Spe Sli Ssk Stu Sen
Tit Tal Tro Tpe Tli Tsk Ttu Ten
Vit Val Vro Vpe Vli Vsk Vtu Ven
Wit Wal Wro Wpe Wli Wsk Wtu Wen
Xit Xal Xro Xpe Xli Xsk Xtu Xen
Yit Yal Yro Ype Yli Ysk Ytu Yen
Zit Zal Zro Zpe Zli Zsk Ztu Zen
At Nt Bt Gt Dt Et It Qt Kt
Aid Aap Au
Nip Jam Nu
Bit Bat Bij
Gin Gay Gij
Die Day Dij
Eik Ego Eu
Ijs Ice Iu
Qii Qaa Qu
Kit Kal Kul

Woordspatie

Schoolschrift02 Schoolschrift03
soep uit een zak is niet te eten
soep uit een zak is niet te eten
soep uit een zak is niet te eten
mijn lieve kat heeft een teek
mijn lieve kat heeft een teek
mijn lieve kat heeft een teek
soep uit een zak is niet te eten
soep uit een zak is niet te eten
soep uit een zak is niet te eten
soep uit een zak is niet te eten
mijn lieve kat heeft een teek
mijn lieve kat heeft een teek
mijn lieve kat heeft een teek
mijn lieve kat heeft een teek

Regelbegin

TODO: de j zonder aanhaal valt links van het regelbegin. Oplossen in javascript ipv in font?

Schoolschrift02
aap
bij
ei
ik
ijs
je
ga
yes
fee
op
uit
ra
zet
aanhalen 0
aap
bij
ei
ik
ijs
ijs
ga
je
yes
fee
op
uit
uit
ra
zet
aanhalen -1
aap
bij
ei
ik
ijs
ijs
ga
je
yes
fee
op
uit
uit
ra
zet
aanhalen 2
aap
bij
ei
ik
ijs
ijs
ga
je
yes
fee
op
uit
uit
ra
zet

Kerning van cijfers

Stijl 0 Stijl 1 Stijl 2
0000000000
1111111111
1010101010
2020202020
3030303030
4040404040
5050505050
6060606060
7070707070
8080808080
9090909090
9191919191
4141414141
4343434343
4545454545
0000000000
1111111111
1010101010
2020202020
3030303030
4040404040
5050505050
6060606060
7070707070
8080808080
9090909090
9191919191
4141414141
4343434343
4545454545
0000000000
1111111111
1010101010
2020202020
3030303030
4040404040
5050505050
6060606060
7070707070
8080808080
9090909090
9191919191
4141414141
4343434343
4545454545

TODO: de j zonder aanhaal valt links van het regelbegin. Oplossen in javascript ipv in font?

Regressietesten

Dit zijn onderdelen van het font waar niets aan veranderd is.

Verbonden hoofdletters

Als Boeren Cognac Drinken En Fors Grote
Hoeveelheden Innemen, Ja Kannen Ledigen, Maar
Niettemin Op Perfecte Qualiteit Rekenen, Staat
Telkenmale Uitermate Vast Wier X-benen
IJzersterk Zijn.

Krullen

f ff af ff ef ff tf sf gf if ff ft fs
tf sf lf qf ff fi fe fa fn fl ft fs

Tekst

“Schoolschrift02” is een font waarmee u tekst in schoolschrift kunt weergeven. Om dat mogelijk te maken zijn aparte codes nodig voor de haaltjes tussen de letters, en u heeft een programma – tegenwoordig “app” – nodig om die in te voegen. Deze pagina is zo’n programma.

• Plak of typ hier de tekst die u in schoolschrift wilt lezen.
• Klik op “omzetten” en uw tekst verschijnt hieronder in schoolschrift.
• Met de overige knoppen kunt u enkele letters en de cijfers aanpassen.

U kunt uw tekst kopiëren naar uw tekstverwerker, maar lezen kunt u hem alleen met het font “Schoolschrift02” dat u via de link onderaan kunt downloaden. Bij dat font zit een toelichting die u veel verwarring kan besparen.

Javascript en CSS

Apostrof-varianten

In het font Schoolschrift02 waren verschillende varianten apostrofs en aanhalingstekens aanwezig. Een keuze tussen deze varianten heb ik toegevoegd aan mijn scripts.

Rechte aanhalingstekens blijven onveranderd. Wanneer de gekrulde apostrof gebruikt wordt in een contractie mag deze niet behandeld worden als openings-apostrof, en moet deze enigszins verlaagd worden.

Lage aanhalingstekens (variant 0) Hoge aanhalingstekens (variant 1)
‘apostrof’
“dubbele” aanhalingstekens
m’n, z’n, d’r, ’t, ’n, ’ns, ’s
'rechte' "aanhalingstekens"
‘apostrof’
“dubbele” aanhalingstekens
m’n, z’n, d’r, ’t, ’n, ’ns, ’s
'rechte' "aanhalingstekens"

Liniatuur

Losse letters

Je kunt de letters c, a, d, g en o schrijven zonder je pen op te tillen. Je gebruikt de juiste keerpunten en je schrijft de gebogen neerhalen tegen de klok in.

Regels tekst

Geen liniatuur, optie 1:
- Schrijf zoveel mogelijk op ooghoogte.
Geen liniatuur, optie 2 (regelbegin uitgelijnd met andere regels met wel liniatuur):
- Zorg ervoor mee te lopen met het krijtje.
Zwart-wit:
- Draai het krijtje in elk geval steeds na een woord.
Gekleurd:
- Schuif na elke regel het bord iets omhoog.
Dunne grondlijn:
- Let op rechte en gebogen lijndelen.

Meerdere regels, luslijnen samenvallend:
- Geef alle rompen zoveel mogelijk een gelijke verhouding (1:2) mee.
- Hoofdletters met KAPITALEN schrijven en niet meer dan halve regelhoogte.

Meerdere regels, luslijnen apart:
- Lussen kort houden!
- Rechte verbindingshalen.

Romphoogte

2 mm romphoogte. Dit is te klein voor schrijfoefeningen, maar is wel leesbaar.
2mm romphoogte is te klein voor schrijfoefeningen.
Zonder liniatuur is het wel leesbaar.

3 mm romphoogte. Met een romphoogte van 3 mm is de regelhoogte 9 mm:
Het blokschrift is precies zo vormgegeven als het verbonden schrift.

4 mm romphoogte:
Het verbonden schrift is daar eigenlijk uit voortgekomen.

6 mm romphoogte:
Het blokschrift moest voor enkele letters ‘verbindbaar’ gemaakt worden.

7 mm romphoogte:
Het betreft de letters r, f, s, t, b.
8 mm romphoogte:
Het betreft de letters r, f, s, t, b.

9 mm romphoogte:
herfstbui
10 mm romphoogte:
herfstbui
In stappen van 2mm kun je door tot aan 24 mm romphoogte:
herfstbui

Je kunt ook een font-size opgeven; de liniatuur past zich daaraan aan.
Je kunt ook een font-size opgeven; de liniatuur past zich daaraan aan.

Alinea's

Als je geen liniatuur gebruikt, dan werkt de regelafbreking zoals je zou verwachten. Enters en dubbele spaties in je broncode worden genegeerd.
Als je liniatuur gebruikt, dan is er geen regelafbreking.
Afbreking doe je met de hand, door elke
regel in een eigen element te plaatsen.
Gebruik nooit een enter of een <br> element in je regel!
Je kunt dubbele spaties gebruiken.

Weglaten van delen van letters

Met de class 'invisible_except_first' wordt alles van een woord onzichtbaar gemaakt, behalve de eerste haal:

ee ei eu el en
ee ei eu el en
Door in de broncode het volledige woord te gebruiken, wordt het makkelijk om een 'afschrijfoefening' exact uit te lijnen met een voorbeeld:
ik ik ik ik ik ik
ik ik ik ik ik ik
Het resultaat hangt af van het soort aanhalen dat gebruikt wordt:
mijn kat is oud maar wel lief
mijn kat is oud maar wel lief
mijn kat is oud maar wel lief
mijn kat is oud maar wel lief

Outline

Bij outlineletters kunnen we meer eisen stellen aan de nauwkeurigheid dan bij grijze letters. Bij grijze letters is het doel om het grijs 'te raken'. Bij outlineletters moet het doel voor de leerling zijn om precies het midden te volgen, zonder de zwarte lijnen te raken. Dit vereist uiteraard wel een dunne penpunt.

Grote outlineletters kunnen ook ingekleurd worden, bijvoorbeeld de rechte stukken in één kleur en de gebogen stukken in een andere kleur.

Zwarte letters
Outlineletters
Grijze letters

Verbindingshalen

Het is ook mogelijk de verbindingshalen onzichtbaar te maken of anders op te maken dan de rest van de tekst:

De verbindingshalen in deze tekst zijn onzichtbaar gemaakt. Trek de tekst over met de verbindingshalen. Zorg dat in elke verbindingshaal een recht stuk zit.
een paard in mijn auto!
Kijk naar de gebogen verbindingshalen van de o en de v naar de volgende letter. Trek met potlood en liniaal een horizontale lijn tegen de onderkant van het boogje.
ou
of
oe
os

De class 'outlineconnections' kan ook op een bovengelegen element gezet worden:

Verbindingshalen
zijn niet parallel

Herhaalde regels

Bij deze classes wordt de regel maar één keer ingevoerd in het brondocument, en door javascript gekopieerd.

Herhaalde woorden

Bij deze classes wordt het woord maar één keer ingevoerd in het brondocument, en door javascript gekopieerd op dezelfde regel.

ee
ss
uw
eeuw
aa
ie

Als je een instelling gebruikt waarbij het eerste word geen aanhaal heeft, dan wordt de laatste stap (startpunten) herhaald, zodat het aantal stappen gelijk is ongeacht de instelling voor aanhalen:

aa
ie
ss
aa
ie
ss

Tekst na het eerste woord wordt genegeerd genegeerd.

ee ei eu

Bij een getal N na het eerste woord, wordt elke stap N keer herhaald.

ee 2
ee 3

Bij meerdere getallen na het eerste woord, geeft elk getal het aantal herhalingen van een opeenvolgende stap aan:

ee 1 0 2 2 4
ee 0 1 1 1 1

Bij minder getallen dan stappen worden de getallen herhaald (modulo).

ee 1 2
ee 1 0

Een zwart of outline voorbeeld kan toegevoegd aan het begin van de wordfade. Desgewenst kan het eerste (volledige) grijze woord worden overgeslagen.

aa
aa 0 1 1 1 1 1 1 1

Switch classes op een aangegeven plek binnen elk woord

Switchen naar een andere class direct na de eerste letter (voor de connecting glyph):

or vr er gr
or vr er gr
or vr er gr
en oor

Switchen naar een andere class direct voor de tweede letter (na de connecting glyph):

or vr er gr
or vr er gr
or vr er gr
en oor

Twee keer switchen:

or vr er gr
or vr er gr
or vr er gr
en oor

Switchen naar outline:

or vr er gr
or vr er gr

Cijfers in hokjes

Cijfers kunnen in hokjes geplaatst worden. Gebruik hiervoor de css-class hokjes. Standaard zijn de hokjes 2 x zo hoog als ze lang zijn. Leading zeroes worden niet verwijderd. Spaties veroorzaken een leeg hokje. Alle regels worden aangevuld tot de lengte van de langste regel.

Stijl 0 (uithangende cijfers) is niet bedoeld om in hokjes te gebruiken.

Stijl 0 (uithangende cijfers) Stijl 1 Stijl 2
123456789 500020010 80000000 + - : * / 03 * 1999 555-666=x 50 / 2 000000000
123456789 500020010 80000000 + - : * / 03 * 1999 555-666=x 50 / 2 000000000
123456789 500020010 80000000 + - : * / 03 * 1999 555-666=x 50 / 2 000000000
123456789 500020010 80000000 + - : * / 03 * 1999 555-666=x 50 / 2 000000000
123456789 500020010 80000000 + - : * / 03 * 1999 555-666=x 50 / 2 000000000
123456789 500020010 80000000 + - : * / 03 * 1999 555-666=x 50 / 2 000000000Met de css-class hokjes_minder_hoog krijg je minder hoge hokjes:

Stijl 0 (uithangende cijfers) Stijl 1 (tabelcijfers, hellend) Stijl 2 (tabelcijfers, staand)
123456789 500020010 80000000
123456789 500020010 80000000
123456789 500020010 80000000
123456789 500020010 80000000
123456789 500020010 80000000
123456789 500020010 80000000Met de css-class hokjes_raw wordt de inhoud van de hokjes niet bewerkt. Dit kun je gebruiken als je daar later nog mee wilt scripten (bijv. ivm startpunten ofzo).

12345 67890

Punten en komma's worden getoon op de grens van twee hokjes.
375,25 1.630.000 99,99
375,25 1.630.000 99,99
375,25 1.630.000 99,99

Herhaalde regels of getallen in hokjes

hokjes_repeat_empty
12345 67890

hokjes_repeat_startpunten
12345 67890
hokjes_repeat_outline_startpunten, hokjes_los
+- 11 12 13
hokjes_repeat_outline_empty, hokjes_los
10 11 12 13
numberfade
5 12
Getallen na het eerste getal geven aan hoe vaak zwart, hoe vaak outline, hoe vaak grijs, hoe vaak startpunten, hoe vaak leeg. Alleen als er exact 5 getallen staan wordt dit gebruikt. In andere gevallen wordt het genegeerd.
5 0 1 2 2 2
5 1 0 1 5 0
Te veel getallen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Te weinig getallen
1 2 3 4

Cijfers in losse hokjes

Cijfers kunnen in hokjes geplaatst worden. Gebruik hiervoor de css-class hokjes. Standaard zijn de hokjes 2 x zo hoog als ze lang zijn. Leading zeroes worden niet verwijderd. Spaties veroorzaken een leeg hokje. Alle regels worden aangevuld tot de lengte van de langste regel.

Stijl 0 (uithangende cijfers) is niet bedoeld om in hokjes te gebruiken.

Stijl 0 (uithangende cijfers) Stijl 1 Stijl 2
10 20 30 5 6 7 80000000 + - : * 3 * 5 = __
10 20 30 5 6 7 80000000 + - : * 3 * 5 = __
10 20 30 5 6 7 80000000 + - : * 3 * 5 = __

Cijfers in tekst

Cijfers kunnen in tekst gebruikt worden. Bij uithangende cijfers is het cijfer 1 minder breed dan andere cijfers. Bij de tabelcijfers zijn alle cijfers even breed. De hoogte van de tabelcijfers tov de hoogte van de tekst is helaas erg beperkt:
Stijl 0 (uithangende cijfers) Stijl 1 Stijl 2
11 november 1918
Singel 57A
11 november 1918
Singel 57A
11 november 1918
Singel 57A

Hellingshoek

De hellingshoek kan gewijzigd worden met inline CSS. De liniatuur raakt hierdoor vervormd, dus zal weggelaten moeten worden.

Onderstaande woorden hebben een verschillende hellingshoek. Verbind de woorden met de naam van de hellingshoek:
kameel  
leeuwin
linkshellendrechtoprechtshellendextreem rechtshellend

gorilla
olifant

Forceren van verbonden hoofdletters

Voor het maken van letterkaarten wil je kunnen forceren dat losse hoofdletters als traditionele hoofdletter verschijnen en niet als kapitaal.

U UU UUU UUUU
X XX XXXX XXXX
X XX XXXX XXXX
C CC CCC CCCC
K KN KNM KNMI