Home > Educatieve materialen > Optelling omdraaien

Draai de optelling om

Downloads

Een verzameling werkbladen waarin de optelling omgedraaid moet worden.

Klik op de linkjes om het document te downloaden. De bovenste link is steeds een PDF bestand, de onderste link is het oorspronkelijke Open Office Document.

Optelling omdraaien 1 (pdf)
Optelling omdraaien 1 (odt)
Optelling omdraaien 2 (pdf)
Optelling omdraaien 2 (odt)
Grootste voorop (pdf)
Grootste voorop (odt)

En nu de uitleg...

Het eerste werkblad laat steeds naast elkaar een optelsom zien en de "omgedraaide" versie van die som, bijv. links 2 + 7 en rechts 7 + 2. De plaatjes laten zien dat het omdraaien de uitkomst niet verandert. Omdraaien is een nuttige strategie voor kinderen die vanaf het eerste getal "bijtellen", omdat met deze strategie een optelling makkelijker is als het grootste getal voorop staat. Maar ook voor kinderen die al bezig zijn de optellingen tot 20 uit het hoofd te leren is omdraaien nuttig, want daarmee halveert het aantal sommen dat geleerd moet worden.

De werkbladen bevatten sommen tot 20 (niet over het tiental). Bij het eerste werkblad hoeft alleen het antwoord ingevuld te worden, bij het tweede werkblad moet ook de omgedraaide som worden opgeschreven.