File: vll_decod6_bdp
Beschrijving: Decodeerbare woorden t/m kern 6, beginnend met b/d/p

pak
dak
bak
tak

been
peen
beer
peer

beuk
peuk
boek
doek

biet
piet
bot
pot

boos
doos
boot
poot

bijl
pijl
dop
pop