Home > Educatieve materialen > Woordenlijsten > Stemhebbende g

Alternatieve woordenlijsten met vertraagde introductie van de g aan het eind

Toelichting: Veilig Leren Lezen gebruikt de g zowel aan het begin als aan het eind van een woord. Wie met een zachte (stemhebbende) gspreekt, zal moeten uitleggen hoe deze klank aan het eind van een woord verandert in een stemloze g. Dit gebeurt ook met de letters b en d, maar dat wordt pas uitgelegd in kern 8. Meer uitleg over dit verschijnsel vindt u hier: De nieuwe Veilig leren lezen: kim zaait verwarring.

Wie de gaan het eind van een woord daarom wil ontwijken, kan deze alternatieve woordenlijsten voor kern 6 t/m 8 gebruiken.

VLL kern 6: saus - muis - duif - geit, zonder g aan het eind

MKM-woorden met de letters i k m s p aa r e v n t ee b oo d oe z ij h w o a u j eu ie l ou uu g ui au f ei, het woord de, en woorden eindigend op medeklinker + t. Hiermee zijn alle letters behalve c, x, y, q aan bod gekomen.
nieuwe woorden
alle woorden tot nu toe

VLL kern 7, zonder g aan het eind

De MKM-woorden zijn nu bekend. Vanaf nu kunnen ook hoofdletters voorkomen. Nieuwe moeilijkheden zijn:
woorden van één lettergreep met twee medeklinkers achter elkaar (MKMM- of MMKM-woorden)
woorden met de combinatie ng
woorden die beginnen met sch
eenvoudige woorden van twee lettergrepen. Geen open lettergrepen, geen stomme e. Voornamelijk samenstellingen.
alle nieuwe woorden door elkaar
alle woorden tot nu toe

VLL kern 8, met introductie van de g aan het eind

woorden van één lettergreep die beginnen en eindigen met twee medeklinkers (MMKMM-woorden)
woorden van één lettergreep die eindigen of -b, -d of -g
woorden die eindigen met een open klinker
woorden van één lettergreep met nk of ch
verkleinwoorden van twee lettergrepen
alle nieuwe woorden door elkaar
alle woorden tot nu toe