Home > Educatieve materialen > Woordenlijsten > 2e maanversie

Oefenwoorden voor het leren lezen

kim-versie of 2e maanversie?

Sinds schooljaar 2014/2015 is de kimversie van Veilig Leren Lezen op de markt. Gebruikt uw school de kim-versie, ga dan naar deze pagina.

De kim-versie begint met de woorden ik - kim - sim - kip.

De 2e maanversie begint met de worden ik - maan - roos - vis.

Als u de links op deze pagina volgt, krijg u steeds een woordenlijst. Deze woorden kunnen gebruikt worden om te oefenen met leren lezen. Er is steeds precies aangegeven wat voor woorden op een woordenlijst voorkomen. De woorden bovenaan iedere lijst zullen voor kinderen bekender zijn dan de woorden onderaan de lijst.

Veilig leren lezen

Onderstaande woordenlijsten zijn gebaseerd op de opbouw van de methode Veilig Leren Lezen, tweede maanversie. Dit betekent niet dat al deze woorden aan bod komen, maar dat ze volgens deze informatie met de kennis uit de betreffende leerkern te lezen moeten zijn.

Maan, raket, zon

Veilig Leren Lezen gebruikt voor differentiatie de symbolen maan, raket en zon. De maanmaterialen behandelen de standaardstof die alle leerlingen moeten beheersen. Veilig Leren Lezen werkt met structureerwoorden, maar niet alle letters uit die structureerwoorden worden behandeld. Leerlingen die die 'extra' letters uit de structureerwoorden spontaan oppikken, kunnen de raketmaterialen gebruiken. Zonmaterialen zijn voor leerlingen die aan het begin van groep 3 al kunnen lezen.

Deze pagina biedt woordenlijsten voor kinderen die met maanmaterialen en met raketmaterialen werken. Als er niets aangegeven staat, dan zijn de woordenlijsten bedoeld voor bij de maanaanpak.

VLL kern 1

Woorden met de letters i m r v s aa p e. MKM (vis, vaas) en KM (aap, en).
de woorden

De structureerwoorden van VLL bevatten letters die niet meteen behandeld worden. Beheerst uw kind ook deze extra letters, gebruik dan de lijsten van de raketaanpak. De raketaanpak bevat voor kern 1 woorden met de volgende letters: i m r v s aa p e n k o
de woorden (raket)

VLL kern 2

Woorden met de letters i m r v s aa p e t ee n b oo. MKM (teen, boom), KM (aap) en MK (mee).
nieuwe woorden
woorden eindigend op eer en oor
alle woorden tot nu toe

De letters van de raketaanpak zijn: i m r v s aa p e n k o t ee b oo aa eu ui g
nieuwe woorden (raket)
alle woorden tot nu toe (raket)

VLL kern 3

Woorden met de letters i m r v s aa p e t ee n b oo d oe k ij z. MKM, KM en MK.
nieuwe woorden
uitsluitend woorden beginnend met b, d of p
alle woorden tot nu toe

De letters van de raketaanpak zijn: i m r v s aa p e n k o t ee b oo aa eu ui g d ee oe ij z
nieuwe woorden
alle woorden tot nu toe

VLL kern 4

Woorden met de letters i m r v s aa p e t ee n b oo d oe k ij z h w o a u (MKM, KM, MK). Tevens het woord de en MKMM-woorden eindigend op medeklinker + t.
nieuwe woorden
nog meer oefenen met b, d en p
alle woorden tot nu toe

De raket gebruikt de volgende letters: i m r v s aa p e n k o t ee b oo aa eu ui gd oe ij z h w a u
nieuwe woorden
alle woorden tot nu toe

VLL kern 5

Woorden met de letters i m r v s aa p e t ee n b oo d oe k ij z h e w o a u eu j ie l ou uu. Tevens het woord de en woorden eindigend op medeklinker + t.
nieuwe woorden
woorden met eer, oor of eur
alle woorden tot nu toe

De raket gebruikt de volgende letters: i m r v s aa p e n k o t ee b oo aa eu ui gd oe ij z h e w a u j ie l ou uu
nieuwe woorden
alle woorden tot nu toe

VLL kern 6

MKM-woorden met de letters i m r v s aa p e t ee n b oo d oe k ij z h e w o a u eu j ie l ou uu g ui au f ei, het woord de, en woorden eindigend op medeklinker + t. Hiermee zijn alle letters behalve c, x, y, q aan bod gekomen.
nieuwe woorden
alle woorden tot nu toe

Vanaf kern 6 zijn er geen aparte raketmaterialen meer.

VLL kern 7

De MKM-woorden zijn nu bekend. Vanaf nu kunnen ook hoofdletters voorkomen. Nieuwe moeilijkheden zijn:
woorden die eindigen op b of d
woorden met de combinatie ng
woorden die eindigen op een stomme e (schwa)
woorden die beginnen met sch
eenvoudige woorden van twee lettergrepen. Geen open lettergrepen, geen stomme e. Voornamelijk samenstellingen.
alle nieuwe woorden door elkaar
alle woorden tot nu toe

VLL kern 8

woorden van één lettergreep met twee medeklinkers achter elkaar. (MKMM- of MMKM-woorden)
woorden die eindigen met een open klinker. (zo, ga)
woorden van één lettergreep met nk of ch.
alle nieuwe woorden van één of twee lettergrepen met bovenstaande moeilijkheden
alle woorden tot nu toe

VLL kern 9

woorden van één lettergreep eindigend op aai, ooi, oei
woorden van één lettergreep met twee medeklinkers aan het begin én aan het eind (MMKMM)
verkleinwoorden van twee lettergrepen
woorden van twee lettergrepen eindigend op en, er of el (met een stomme e)
alle nieuwe woorden
alle woorden uit kern 7 t/m 9
alle woorden tot nu toe

VLL kern 10

woorden van één lettergreep met een opeenvolging van drie medeklinkers
woorden van twee lettergrepen met medeklinkerverdubbeling
woorden van twee lettergrepen eindigend op ig of ijk
woorden van twee lettergrepen beginnend met ge of be
woorden met uw, eeuw of ieuw
woorden van twee lettergrepen waarvan de eerste lettergreep eindigt op een open klinker
alle nieuwe woorden
alle woorden uit kern 7 t/m 10
alle woorden tot nu toe

Vloeiende woorden

Vloeiende woorden zijn woorden met klanken die je aan kunt houden en in elkaar over kunt laten lopen. Deze woorden kunnen gebruikt worden (in zinsverband) in combinatie met een oefenvorm zoals zingend lezen. Het zingend lezen wordt vaak (remediërend) gebruikt met kinderen die het spellend lezen niet kunnen loslaten.

De volgende medeklinkers zijn vloeiend: f, g, j, l, m, n, r, s, v, w, z. De eerste drie woorden van VLL zijn daarmee vloeiend: maan, roos, vis. Voor wie een geleidelijke opbouw wil van kort naar lang en van vloeiende naar niet-vloeiende klanken, zijn onderstaande woordenlijsten nuttig.

Vloeiende KM- en MK-woorden (aan, zee)
Vloeiende MKM-woorden (vis, wol)
Vloeiende KM-, MK- en MKM-woorden met extra moeilijkheden: ook woorden die eindigen op aai en ooi, woorden die eindigen op een open klinker, woorden met een stomme e, en het (niet-vloeiende) woord de
KM- en MKM-woorden die beginnen met een vloeiende medeklinker, maar eindigen op t, p of k. Deze letters zijn aan het eind van een woord makkelijker dan aan het begin van een woord.
MKM-woorden die eindigen met een vloeiende medeklinker, maar beginnen met t, p, k, b of d. Deze woorden kunnen niet gezongen worden. Wel kan men met deze woorden oefenen om en deel van het woord niet te spellen. (Dus b-oom ipv b-oo-m.)